14
May
รู้เรื่องความตรงข้ามกันระหว่าง นักแปลภาษาอิตาลี กับ อุปกรณ์ช่วยแปลอัตโนมัติ
14.05.2013 11:24
แปลศัพท์อิตาลี
ขณะที่ที่เรารู้ดีว่าอุตสาหกรรมการแปลภาษาอิตาลีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือตีความ อย่าง รายการตรวจหาวจีผิด โปรแกรมกำหนดเรื่องตีความ พร้อมทั้งโปรแกรมจดหมายศัพท์อัตโนมัติ แต่ว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดที่งานบริการแปลภาษาอิตาลีเพราะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนถอดความหมายจักเอาตัวผ่านพ้นในระยะเวลาสมัยนี้อย่างเช่นวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อสงสัยพร้อมด้วยประเด็นของการแปลภาษาอิตาลีสำหรับเครื่องอุปกรณ์ช่วยแปล ผมขอให้ชี้แจงให้แจ้งชัดแจ่มแจ้งกับความเข้าใจผิดบางอย่างซึ่งหมู่ชนสาธารณะมีแก่การแปลความเนื่องด้วยเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือถอดความหมาย พร้อมด้วยช่วยเหลือผู้ขะมักเขม้นภายในการตกลงใจเลือกคัดการแปลความหมายสำหรับอุปกรณ์สนับสนุนแปลความหมายไม่ก็บริษัทบริการทางการแปลความ


ความรู้เนื่องด้วยงานแปลภาษาอิตาลีด้วยคอมพิวเตอร์มิใช่กรณีใหม่เอี่ยม ในเรื่องเป็นเป็นแน่แท้แล้ว เดี๋ยวเดียวหลังสงครามโลกาครั้งที่สอง รัฐบาลอิตาลี ได้เปิดฉากลงทุนลงแรงหนเด่นในที่สังคมนี้ โดยไม่มีความฉุกคิดแม้แต่น้อยว่าทรรศนะดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีหนทางเป็นแท้จริงได้


คำอธิบายศัพท์กว้างขวางในการถอดความเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ช่วยตีความบ่งชี้ถึงความลำบากซึ่งกรุ๊ปผู้ประกอบเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนแปลภาษาอิตาลีจำเป็นจะต้องพบปะ ได้แก่ ความตรงข้ามกันระหว่างการแปลเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนถ่ายความหมาย (Machine Translation - MT) ซึ่งแปลเนื้อความภาษาอิตาลีโดยเครื่องสนับสนุนแปลความหมาย พร้อมด้วยงานถ่ายความหมายเพราะพึ่งพิงสมองกลอุดหนุน (Computer Aided translation - CAT) ซึ่งเป็นการแปลความเพราะตัวนักแปลภาษาอิตาลีเองแต่กระนั้นประกอบเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนในการแปล เพราะงานถ่ายความหมายด้วยอุปกรณ์ช่วยแปลความอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ฝ่าย ดังต่อไปนี้ งานแปลภาษาอิตาลีหมู่ค่าย (Batch), งานแปลภาษาอิตาลีแบบอย่างกล่าวประชัน (Interactive) พร้อมกับงานแปลภาษาอิตาลีเพราะใช้ภาษาใจกลาง (Interlingual) การถ่ายความหมายจำพวกพรรค หรือ Batch มีหลักขบคิดที่ต้อง “ตัดสินใจ” เลือกเฟ้น หากจำเป็นการงานแปลความหมายคุณลักษณะถูกใจเต็มที่ เนื่องด้วยงานตีความยังงี้มิจำเป็นต้องจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยนักแปลภาษาอิตาลีเกื้อหนุน

ฝ่ายการถอดความแบบสวนกลับ หรือไม่ก็ Interactive นักแปลภาษาอิตาลีจำเป็นต้องคุมงานของโปรแกรม สำหรับปลงใจชี้ให้เห็นวัดตัวเลือกเรื่องแปลที่ระเบียบการแปลความ Interactive ก่อขึ้นมา ทีหลัง


ขบวนการตีความเพราะใช้ภาษากลางๆ ไม่ก็ Interlingual ภาษาปากทางจะได้ยอมรับการแปลความภาษาตอนกลาง ซึ่งใช้ในงานแปลความหมายพลิกแพลง ระหว่างภาษาต้นทางพร้อมกับภาษาสุดทางได้
ยุคปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ CAT พร้อมด้วย MT ใช้วิธีการถ่ายความหมายแบบ Batch หรือว่า Interlingual


การแปลภาษาอิตาลีสำหรับโปรแกรม MT ความส่วนมากจะประกอบด้วยความถูกต้อง 70% ดุจดัง การแปลภาษาอิตาลีเพราะว่ากูเกิล ผู้ชำนาญโดยมากรับกันว่า ไม่มีวันที่จะเอื้ออำนวยเรื่องถอดความหมายยื่นให้ถูกต้อง 100% ด้วยรายการตรงนี้ จนกว่าประกอบด้วยการจำกัดความสมรรถนะของรายการไว้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) งานแปลภาษาอิตาลีคุณลักษณะสูงอัตโนมัติเต็มครรลอง ซึ่งณความเข้าใจของผมไม่มีเส้นทางเป็นไปได้ที่จักสำเร็จผลดังนี้ 2) การตีความคุณภาพเสื่อมลงอัตโนมัติครบแบบ และ 3) การแปลภาษาอิตาลีคุณลักษณะสูงอัตโนมัติบางแง่มุม ร้อยละความแม่นยำของเรื่องแปลความเพราะด้วยการแปลภาษาอิตาลีพวก MT อีกทั้งคงไว้เป็นที่ปะทะคารม เนื่องด้วยอีกทั้งไม่มีกฏเกณฑ์สากลเพื่อรับประกันข้อคิดดังกล่าว พร้อมทั้งการเกี่ยวโยงความเที่ยงตรงอาจจะมุ่งดูขึ้นตรงต่ออัตวิสัยเฉพาะกลุ่มยวดยิ่ง เรียนรู้เพิ่มเติม: ประเทศอิตาลี

Comments


Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!