14
Ma
รู้เรื่องความตรงข้ามกันระหว่าง นักแปลภาษาอิตาลี กับ อุปกรณ์ช่วยแปลอัตโนมัติ
14.05.2013 11:24
แปลศัพท์อิตาลี
ขณะที่ที่เรารู้ดีว่าอุตสาหกรรมการแปลภาษาอิตาลีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือตีความ อย่าง รายการตรวจหาวจีผิด โปรแกรมกำหนดเรื่องตีความ พร้อมทั้งโปรแกรมจดหมายศัพท์อัตโนมัติ แต่ว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดที่งานบริการแปลภาษาอิตาลีเพราะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนถอดความหมายจักเอาตัวผ่านพ้นในระยะเวลาสมัยนี้อย่างเช่นวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อสงสัยพร้อมด้วยประเด็นของการแปลภาษาอิตาลีสำหรับเครื่องอุปกรณ์ช่วยแปล ผมขอให้ชี้แจงให้แจ้งชัดแจ่มแจ้งกับความเข้าใจผิดบางอย่างซึ่งหมู่ชนสาธารณะมีแก่การแปลความเนื่องด้วยเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือถอดความหมาย พร้อมด้วยช่วยเหลือผู้ขะมักเขม้นภายในการตกลงใจเลือกคัดการแปลความหมายสำหรับอุปกรณ์สนับสนุนแปลความหมายไม่ก็บริษัทบริการทางการแปลความ


ความรู้เนื่องด้วยงานแปลภาษาอิตาลีด้วยคอมพิวเตอร์มิใช่กรณีใหม่เอี่ยม ในเรื่องเป็นเป็นแน่แท้แล้ว เดี๋ยวเดียวหลังสงครามโลกาครั้งที่สอง รัฐบาลอิตาลี ได้เปิดฉากลงทุนลงแรงหนเด่นในที่สังคมนี้ โดยไม่มีความฉุกคิดแม้แต่น้อยว่าทรรศนะดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีหนทางเป็นแท้จริงได้


คำอธิบายศัพท์กว้างขวางในการถอดความเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ช่วยตีความบ่งชี้ถึงความลำบากซึ่งกรุ๊ปผู้ประกอบเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนแปลภาษาอิตาลีจำเป็นจะต้องพบปะ ได้แก่ ความตรงข้ามกันระหว่างการแปลเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนถ่ายความหมาย (Machine Translation - MT) ซึ่งแปลเนื้อความภาษาอิตาลีโดยเครื่องสนับสนุนแปลความหมาย พร้อมด้วยงานถ่ายความหมายเพราะพึ่งพิงสมองกลอุดหนุน (Computer Aided translation - CAT) ซึ่งเป็นการแปลความเพราะตัวนักแปลภาษาอิตาลีเองแต่กระนั้นประกอบเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนในการแปล เพราะงานถ่ายความหมายด้วยอุปกรณ์ช่วยแปลความอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ฝ่าย ดังต่อไปนี้ งานแปลภาษาอิตาลีหมู่ค่าย (Batch), งานแปลภาษาอิตาลีแบบอย่างกล่าวประชัน (Interactive) พร้อมกับงานแปลภาษาอิตาลีเพราะใช้ภาษาใจกลาง (Interlingual) การถ่ายความหมายจำพวกพรรค หรือ Batch มีหลักขบคิดที่ต้อง “ตัดสินใจ” เลือกเฟ้น หากจำเป็นการงานแปลความหมายคุณลักษณะถูกใจเต็มที่ เนื่องด้วยงานตีความยังงี้มิจำเป็นต้องจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยนักแปลภาษาอิตาลีเกื้อหนุน

ฝ่ายการถอดความแบบสวนกลับ หรือไม่ก็ Interactive นักแปลภาษาอิตาลีจำเป็นต้องคุมงานของโปรแกรม สำหรับปลงใจชี้ให้เห็นวัดตัวเลือกเรื่องแปลที่ระเบียบการแปลความ Interactive ก่อขึ้นมา ทีหลัง


ขบวนการตีความเพราะใช้ภาษากลางๆ ไม่ก็ Interlingual ภาษาปากทางจะได้ยอมรับการแปลความภาษาตอนกลาง ซึ่งใช้ในงานแปลความหมายพลิกแพลง ระหว่างภาษาต้นทางพร้อมกับภาษาสุดทางได้
ยุคปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ CAT พร้อมด้วย MT ใช้วิธีการถ่ายความหมายแบบ Batch หรือว่า Interlingual


การแปลภาษาอิตาลีสำหรับโปรแกรม MT ความส่วนมากจะประกอบด้วยความถูกต้อง 70% ดุจดัง การแปลภาษาอิตาลีเพราะว่ากูเกิล ผู้ชำนาญโดยมากรับกันว่า ไม่มีวันที่จะเอื้ออำนวยเรื่องถอดความหมายยื่นให้ถูกต้อง 100% ด้วยรายการตรงนี้ จนกว่าประกอบด้วยการจำกัดความสมรรถนะของรายการไว้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) งานแปลภาษาอิตาลีคุณลักษณะสูงอัตโนมัติเต็มครรลอง ซึ่งณความเข้าใจของผมไม่มีเส้นทางเป็นไปได้ที่จักสำเร็จผลดังนี้ 2) การตีความคุณภาพเสื่อมลงอัตโนมัติครบแบบ และ 3) การแปลภาษาอิตาลีคุณลักษณะสูงอัตโนมัติบางแง่มุม ร้อยละความแม่นยำของเรื่องแปลความเพราะด้วยการแปลภาษาอิตาลีพวก MT อีกทั้งคงไว้เป็นที่ปะทะคารม เนื่องด้วยอีกทั้งไม่มีกฏเกณฑ์สากลเพื่อรับประกันข้อคิดดังกล่าว พร้อมทั้งการเกี่ยวโยงความเที่ยงตรงอาจจะมุ่งดูขึ้นตรงต่ออัตวิสัยเฉพาะกลุ่มยวดยิ่ง เรียนรู้เพิ่มเติม: ประเทศอิตาลี

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!