25
Ma
ความสำคัญของการ แปลภาษา ในโลกยุคดิจิทัล
25.03.2013 11:43
เว็ปแปลภาษา

ในยุคปัจจุบัน มนุษยโลกได้แปรเปลี่ยนเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้อาณาเขตหรือว่ายุคดิจิทัล ซึ่งทำเอาการดำเนินพลวัตรภายในโลกขับเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างไวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เฉกการสื่อสารในสมัยนี้ที่ต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับชาวต่างบ้านต่างเมือง อย่างใดก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความสำคัญทั้งในแง่เข้าสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ เพราะควรใช้ภาษาในการสื่อสารร่วมงานอยู่ทุกวันและปฏิรูปความรอบรู้ด้านมากมาย ให้มีประสิทธิภาพมากหลายยิ่งขึ้น

หากทุกๆคนมีความรอบรู้และความเข้าใจทางภาษากลุ่มนี้แล้ว ย่อมจะเกิดคุณประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวไกลและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษาต่างชาติที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถ้ามีความชำนิชำนาญในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง ไม่ได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นผลดีอย่างมากมาย เหตุด้วยสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ด้วยเหตุว่าขนมธรรมเนียมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีหลักเกณฑ์แบบแผนที่แตกต่างกันไปด้วย

อาทิเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยตรงตัว ยิ่งกว่านั้นอาจจะไม่มีศัพท์ที่แปลความหมายคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยหรือข้อบังคับศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ ดังนี้ถ้าหากผู้แปลรับรู้ข้อมูลไปถึงเบื้องลึกของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีแหล่งที่มาจากไหน ก็จะเป็นเหตุให้กำเนิดความเข้าใจในภาษากลุ่มนี้มากขึ้น ด้วยปัจจัยนี้การแปลภาษาที่ประณีตจึงต้องมีการแปลที่สละสลวย เที่ยงตรง และแน่ชัด เพราะว่าหยั่งถึงถึงบริบททางภาษาอย่างครบถ้วน เพื่อคำแปลดำเนินต่อไปอย่างแม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่ดูดี

ยิ่งไปกว่านี้ ล่ามภาษายังมีจุดสำคัญในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่จะควรอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษาได้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะจำต้องมีรอบบินทางภาษาสูง การสนทนาที่ชัดถ้อยชัดคำ และสามารถบรรยายความหมายได้อย่างทะมัดทะแมง ฉะนั้นล่ามภาษาจึงมีความจำเป็นในการร่วมงานและการท่องเที่ยว ที่จะเป็นคนช่วยในงานด้านภาษาต่างๆ เพื่อได้ผลและถึงตามจุดประสงค์ยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกสื่อกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อคนต่างชาติ ยิ่งไปกว่านี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิรูปตนเอง แวดวง และประเทศให้เจริญรุ่งเรือง เหตุว่าในสมัยนี้การซื้อขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการและการก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการไปมาหาสู่ดูงานในต่างถิ่นอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นจึงต้องมีผู้ชำนาญพิเศษในการแปลภาษา รวมทั้งมีศิลป์ในการใช้ถ้อยคำหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น ยกเว้นจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน ไพเราะ พอใจ และมีคุณภาพ

http://dictionary.kapook.com

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!