12
Fe
หาล่ามอย่างไร ให้ได้มืออาชีพตัวจริง
12.02.2014 17:15
ผู้ให้บริการทางภาษาที่เป็นที่นิยมใช้บริการกันอย่างมากก็คือ ล่ามโดยมีหน้าที่หลักคือการถ่ายทอดภาษาต่างๆ ออกมาผ่านทางถ้อยคำปฏิบัติงานของล่ามจึงต้องอาศัยความแม่นยำในการแปลภาษาอีกทั้งต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะด้านที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ล่ามแต่ละคนควรจะมี เพราะการสื่อสารภาษาในลักษณะนี้จะต้องมีความรวดเร็วและต้องแปลความหมายทันทีทันใดหลังจากที่ได้ฟังภาษาต้นแบบจากผู้พูด

การถอดความบทสนทนาสลับกันไประหว่างสองภาษาต่างจากถอดความหมายข้อความในลักษณะเอกสารโดยสิ้นเชิง ทักษะและความชำนาญทางด้านภาษาจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและยังผลให้การปฏิบัติงานของล่ามมีคุณภาพอีกด้วย

มืออาชีพคือคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้งานล่ามมีเสียงตอบรับดีโดยเฉพาะในรูปบริษัทผู้ให้บริการล่าม หากผู้ให้บริการแห่งนั้นสามารถจัดบริการล่ามได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นที่ต้องการใช้บริการอย่างแน่นอนและคงหนีไม่พ้นภาษาที่ใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น ล่ามจีน,ล่ามญี่ปุ่น,ล่ามเกาหลี,ล่ามพม่า,ล่ามอังกฤษ เป็นต้น ในอีกแง่หนึ่งบางคราวลูกค้าผู้ใช้บริการก็ต้องพบเจอประสบปัญหาในส่วนการให้บริการที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่า บริษัทหรือศูนย์บริการทางภาษาแห่งใดจะสามารถจัดส่งล่ามที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงให้แก่เราได้

สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการควรสังเกตคือความน่าไว้วางใจของศูนย์แปลภาษาว่าแต่ละแห่งนั้นมีชื่อเสียงในการให้บริการเป็นอย่างไร วิธีหนึ่งคือการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แปลภาษาที่จดทะเบียนในรูปบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งคณผลงานที่เคยทำมาหรือข้อมูลอ้างอิงถึงประสบการณ์ของผู้ร่วมงานของผู้ให้บริการบริษัทดังกล่าวก่อนตอบตกลงใช้บริการ เพราะรายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ใช้ใช้การันตีได้ว่า ศูนย์แปลภาษาที่ท่านกำลังเล็งอยู่นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร ข้อมูลขั้นต้นนี้สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการได้เป็นอย่างดี และถ้าหากท่านกำลังมองหาและพิจารณาบริษัทศูนย์ผู้ให้บริการล่ามแปลภาษาอย่างครอบคลุมพร้อมไปกับการสร้างผลงานที่สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยทีมนักแปลและล่ามที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาแต่ละภาษาโดยเฉพาะเราภูมิใจขอแนะนำบริษัท Modern Publishingบริษัทและศูนย์แปลภาษาที่มีความตั้งใจให้บริการงานแปลภาษา งานแปลเอกสาร และบริการล่ามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นล่ามจีน,ล่ามญี่ปุ่น,ล่ามเกาหลี,ล่ามพม่า,ล่ามอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งยังมีบริการจัดหาล่ามครอบคลุมทุกภาษาตามที่คุณต้องการ

Comments


Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!