26
Ma
เชื่อมธรรมเนียมสองประเทศด้วยล่ามภาษาญี่ปุ่น
26.03.2013 09:42
งานล่ามญี่ปุ่น

เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ บ้านเมืองที่เฟื่องฟูในหลายๆ ด้านและน่าสนใจเป็นลักษณะเฉพาะชาติหนึ่งของโลก ชาวไทยแล้วจึงได้ให้ความเอาใจใส่ประเทศญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นเองก็เข้าทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านี้ยังนิยมตระเวนมาเที่ยวและอาศัยอยู่ ทั้งชั่วคราวและถาวรในที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของชาวไทยพร้อมกับในลำดับชั้นสากล เหตุเพราะเป็นทั้งชาติแกนนำทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้าสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประเทศไทยและมีไมตรีที่ยอดเยี่ยมต่อกัน ซึ่งมี มิตรสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบพร้อมกับญี่ปุ่นมีศักยภาพโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาทิ รวมถึงวัฒนธรรมหลายอย่าง ที่ส่งออกไปทั่วโลก ได้แก่ งานศิลปะ ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น อาหารการกิน การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลากหลาย

ทั้งหมดนี้ทั้งปวงแต่มีอิทธิพลในไทย อย่างเห็นชัด ทั้งนี้เพราะชาวไทยคุ้นเคยกับขนมธรรมเนียมญี่ปุ่นมานาน เป็นต้นว่า เยาวชนไทยตื่นยามเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมกับนั่งรถยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวชาวไทยในชีวิตประจำวันกระเป๋าแห้งตกเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงไทยไปแล้ว แล้วจึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความอยากรู้และมีความตื่นตัวในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อทำความเข้าใจจารีตระหว่างกันมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เพราะเหตุนี้การร่วมประสานงานและการเจรจากับชาวญี่ปุ่น จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะสนับสนุนทำให้ระบบงาน องค์ประกอบ เทคโนโลยี องค์ความรอบรู้ด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะเช่นนั้นการหามือโปรหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการเข้าไปถึงชาวอาทิตย์อุทัย แต่ล่ามภาษาญี่ปุ่นควรมีความชำนาญในการดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติด้านต่างๆ การรู้ความหมายบริบทและรากฐานของภาษา เพื่อให้การแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างเที่ยงตรง เที่ยงตรง และแน่ชัด ล่ามแปลภาษา บริการ Interpreter ที่เยี่ยมยอดจึงมีความสำคัญในการเกื้อกูลก้าวหน้าองค์กร โดยการสื่อสารและแลกความรู้กับชาวอาทิตย์อุทัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการต่อยอดทางปัญญาในทางมากมาย ทว่าในยุคปัจจุบันบุคลากรที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้เรียบร้อยนั้นมีน้อย หรือใช้เวลานานในการรวบรวมประสบการณ์ ในในระหว่างที่คนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงคงจะต้องจัดจ้างบุคคลข้างนอกมาช่วยต่อเติมด้านการแปลภาษา ดังที่สามารถไขความความรู้และพัฒนาความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในเมืองไทย เที่ยวไทย และตรึงตาตรึงใจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะเช่นนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแทนทางภาษาในการเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีเลิศระหว่างชาวไทยกับชาวอาทิตย์อุทัยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีผลสำเร็จและมีคุณภาพ

หาข้อมูลเพิ่ม:สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Comments


Datenschutzerklärung
Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!