23
Ap
คุณสมบัติของนักแปลภาษาญี่ปุ่นที่เก่ง
23.04.2013 16:52
ภาษาญี่ปุ่นแปลไทย
ในงานแปลภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยปัจจัยสำคัญที่พึงจะรู้ คือ ภาษาญี่ปุ่นร่วมสมัยมีการเขียนตัวอักษรแตกต่าง 4 อย่าง ดังนั้น การเลือกสรรนักแปลภาษาญี่ปุ่นจึงต้องเลือกนักแปลที่ถนัดด้านภาษา และรู้แจ้งเกี่ยวกับคำนิยามของตัวพิมพ์แต่ละแบบ ตัวหนังสือคันจิเป็นตัวหนังสือที่มีต้นกำเนิดมาจากอักษรจีน โดยทั่วไปใช้ในการเขียนคำนาม ชี้แจงแหล่งที่มาของคุณศัพท์และคำกริยา รวมไปถึงชื่อภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะเป็นสัทอักษรซึ่งจะมีการเขียนผันคำลงท้ายของคุณศัพท์พร้อมกับคำกริยา ฮิรางานะยังใช้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่มีตัวอักษรคันจิ หรือไม่ก็เพื่อผู้อ่านปลายทางที่ไม่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับคำอธิบายศัพท์ของตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรคาตากานะคือสัทอักษรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ในการเขียนคำภาษาต่างประเทศกับคำภาษาญี่ปุ่นที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ (นอกเหนือจากภาษาจีน) และสุดท้ายเป็นตัวอักษรโรมันจิ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งใช้เขียนคำย่อ ตัวอย่างเช่น NATO โรมันจิยังใช้สำหรับคำภาษาญี่ปุ่นไม่ก็ชื่อที่จงใจใช้นอกญี่ปุ่น อาทิเช่น พาสปอร์ต หรือชื่อสินค้า

เมื่อถอดความหมายชื่อที่ตั้ง บริษัท หรือสินค้าอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ใช้อักษรโรมันจิ จำเป็นยกให้ ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่นตรวจเป็นพิเศษ ในการแปลชื่อเป็นภาษาภาพ นักแปลจำต้องตรวจสอบตัวอักษรที่จะมีผลต่อความหมายเหล่านี้ (แต่ละตัวอักษรมีความหมายต่างกันไป) ไม่มีผลให้คำไม่มีความหมายหรือมีความนัยในเชิงลบ และที่สำคัญนักแปลต้องทราบการออกเสียงชื่อที่กำลังแปลอย่างถูกต้อง หากผู้แปลไม่ทราบอย่างถูกต้อง ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแปลได้ถูกตามต้นแบบสัทศาสตร์

แง่มุมนี้อาจสร้างโจทย์แก่นักแปลภาษาญี่ปุ่นที่ใช้การแปลความผ่านเว็บไซต์ช่วยแปล เว็บไซต์ส่วนมากจะแปลในลักษณะคำต่อคำ อย่างไรก็ดีไม่อาจตีความภาษาพูดหรือกลุ่มคำได้ รวมถึงชื่อสถานที่และชื่อบุคคลในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ผู้พัฒนาเว็บไซต์อาจได้รับการติดต่อเพื่อร้องขอคำยืนยันว่าเว็บไซต์สามารถรองรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้ ระบบเว็บไซต์ควรจะดีไซน์มาให้รองรับได้มากมายภาษา เนื่องด้วยให้ผู้ซื้อจากประเทศอื่น ๆ สามารถอ่านเนื้อความและซื้อผลิตภัณฑ์และเรียกใช้บริการของบริษัทได้

อีกวิธีเลือกหนึ่ง คือ การว่าว่าจ้างบริษัทแปลภาษาผู้ช่ำชองในเหตุที่อยากได้นักแปลภาษาญี่ปุ่น บริษัทที่มีชื่อเสียงจำนวนมากใช้นักแปลซึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต้นทาง และคนอ่านตรวจสอบเป็นเจ้าของภาษาเพื่อสังเกตชื่อสถานที่ และตรวจสอบความผิดพลาด ประเภทสาระสำคัญทางธุรกิจที่ได้รับการแปลความมักเป็นเรื่องเฉพาะทางเทคนิค นักแปลจึงจำเป็นต้องเก่งในการแปลความศัพท์เทคนิค นักแปลความเฉพาะทางกลุ่มนี้จำต้องเข้าใจแจ่มแจ้งถึงมโนทัศน์ของภาษาธุรกิจดังกล่าวข้างต้นเป็นพิเศษ เพื่อให้แปลความหมายได้ถูกต้องกับเพื่อให้ผู้อ่านต่างชาติเข้าใจบทแปล

นักแปลและบริษัทแปลภาษามืออาชีพซึ่งมีความรู้ความเข้าใจภาษาอย่างแจ่มแจ้ง จะสามารถดำเนินงานได้ทันใจโดยมีความล้มเหลวน้อยที่สุด โดยเหตุนั้น ไม่เป็นการเสียเวลาเปล่า ถ้าหากจะหาบริษัทแปลที่มีความโด่งดัง ซึ่งสามารถจัดการกับเอกสารที่จำเป็นต้องแปลภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
linkแนะนำ:ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (japanrs108.wordpress.com)

Comments


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!