24
Ap
ระบบเทคโนโลยีอีกทางหนึ่งที่นักแปลความอาจจะเข้าถึงงานแปลภาษาที่ตัวเองถนัด
24.04.2013 14:04
โปรแกรมแปลภาษาฟรี หนึ่งในแนวทางที่นักถอดความหมายใช้เป็นลู่ทางเข้ามาถึงการทำงานคือการติดต่อกับศูนย์แปลภาษาหลากหลาย โดยทั่วไป มีสองแนวทางที่ทางนักแปลสามารถติดต่อสื่อสารเข้ากับศูนย์แปลดังนี้

วิธีการที่หนึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนดำรงฐานะนักแปลเข้ากับศูนย์แปลภาษา ซึ่งปกติมักจะทำสร้างผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของศูนย์แปลภาษานั้นๆ ข่าวสารที่ทางแปลภาษาประสงค์คือภาษาที่ทางนักถอดความหมายอาจจะแปลความได้ ความสามารถเฉพาะด้าน บวกถึงความชำนาญพร้อมทั้งเคยผ่านการฝึกฝนใดมาบ้าง อีกวิธีการหนึ่งเป็นการเข้าที่เว็บไซต์ของศูนย์แปลความหมาย แล้วไปเสาะหาที่อยู่อีเมลพร้อมกับส่งประวัติส่วนตัวการเข้าทำงานของคุณไปให้ ศูนย์ถอดความมักจะมีที่อยู่อีเมลที่ตั้งมาเพราะว่าเปิดรองรับข่าวของนักแปลภาษาเฉพาะเจาะจง หรือไม่อาจจะเป็นอีเมลด้วยว่าใช้สื่อสารถ้วนทั่ว

ไม่ว่าจะใช้กรรมวิธีไรในการติดต่อสื่อสารศูนย์ตีความ ปัจจัยสำคัญคือจำต้องประกอบด้วยการจัดแจงระบบแผนข่าวคราวของศูนย์ตีความแต่ละสถานที่

การขึ้นทะเบียนกับศูนย์แปลความหมาย

ครั้นเมื่อลงบัญชีกับศูนย์ถอดความผ่านเส้นทางเว็บไซต์ นักแปลจำเป็นจะต้องรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านซึ่งลงสมัครเข้ากับเว็บไซต์นั้นๆ ในตอนต้นเราคงจะต้องการใช้ชื่อผู้ใช้กับโค้ดผ่านเดียวกันสำหรับทุกเว็บไซต์ เท่านั้นบ่อยครั้งที่ข้อห้ามในการตั้งชื่อผู้ใช้กับรหัสลับของเว็บไซต์แต่ละแห่งแตกต่างกัน อย่างนั้น จึงเป็นข้อสำคัญมากที่จำต้องประกอบด้วยแนวทางเรียกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

ติดต่อสื่อสารศูนย์ถอดความหมายสร้างผ่านอีเมล

ศูนย์ถอดความหมายบางพื้นที่ไม่มีแบบพิมพ์ลงบัญชีบนเว็บไซต์สำหรับนักแปลภาษา แต่ทว่าจะมีที่อยู่อีเมลให้นักแปลสามารถส่งความเป็นมาอาชีพ บางขณะ อีเมลดังกล่าวข้างต้นคงจะจัดตั้งมาเพื่อจะใช้ด้วยวัตถุประสงค์นี้เป็นการอย่างเดียว เฉพาะบ่อยครั้ง อีเมลคงจะใช้ติดต่อปกติ ซึ่งคุณอาจโทรศัพท์ซักถามศูนย์ถ่ายความหมาย การจัดเรียงกฎเกณฑ์ข่าว

ไม่ว่านักถอดความจะเลือกติดต่อสื่อสารศูนย์แปลความหมายเช่นไร สาระสำคัญสำคัญเป็นแบบการจัดเรียงแบบแผนข่าวสารให้หยั่งถึงง่ายกับสามารถแก้ไขได้โดยราบรื่นทันทีที่ต้องประสงค์

มีซอฟต์แวร์ราคาแพงปริมาณมากที่อาจช่วยเหลือสะสางข่าวสารเช่นนี้ แม้ว่ายังไร้ความจำเป็นต้องใช้งบส่วนมากขนาดนั้น ในครั้นเมื่อเราอาจ ใช้รายการที่ติดตั้งอยู่ในสมองกลอยู่แล้ว วิธีที่ดีเลิศยิ่ง (กับราคาย่อมเยาที่สุด) คือการสร้างไฟล์ Excel อย่างง่ายๆ

เพราะโปรแกรม Excel นักแปลความหมายอาจจะเจาะจงให้แต่ละคอลัมน์เก็บสำรองข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น ชื่อของศูนย์ถอดความ วันที่นักถอดความสมัครการทำงานหรือส่งอีเมล ชื่อของบุคคลผู้ประสานงานของศูนย์ตีความ พร้อมกับวันที่นักถอดความได้รับการสื่อสารกลับจากศูนย์แปลความหมาย สิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจในโปรแกรม Excel คือว่าเราอาจจัดข่าวสารได้เนื่องจากปรารถนาแบบตามเวลา เช่นว่า การเรียงลำดับตามชื่อศูนย์ถอดความ หรือว่าติดตามวันที่นักถอดความหมายได้ติดต่อศูนย์แปลความ ไม่ว่าจะด้วยแนวทางใดก็ตาม การบริหารข่าวสารให้เป็นเกณฑ์จะสนับสนุนให้นักถ่ายความหมายในงานติดต่อการงานเข้ากับศูนย์ถอดความหมายคล่องขึ้น ทั้งนี้หมายว่าจะนำเข้าสู่ศักยภาพที่การแปลที่รุ่งเรืองขึ้นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม:http://rirs3.royin.go.th
Welcome

This is a sample text. Please replace it by your own content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Comments


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!